About

Nếu bạn sở hữu nhiều hoa hoặc cây mà quá bận rộn để ghi nhớ tất cả các hình dạng của hoa hoặc quả. Khi đó, ứng dụng này là những gì bạn cần. 

Nó giúp tạo mã QR để lưu trữ hình ảnh và thông tin của bất kỳ loại hoa hoặc cây nào. Để mọi người có thể quét và biết. 
Xem video hướng dẫn bên dưới:Cài đặt app trên điện thoại của bạn tại đây: